Belasting- & Financiƫle advies

Fiscale optimalisatie kan behaald worden door tijdig te adviseren. Denk aan investeringsaftrek waarvoor u in aanmerking komt na het behalen van een jaarlijkse investeringsdrempel van 2600 euro. Het missen van investeringsaftrek, die kan oplopen tot 28% van uw investeringsbedrag als extra fiscale aftrekpost, kan zuur zijn. Dit risico ligt op de loer indien u gewend bent om pas jaarlijks achteraf de cijfers met uw boekhouder/adviseur te bespreken.

 

In onze periodieke contacten verwerken wij de kennis van uw cijfers in heldere adviezen. Dit kan evengoed over de aanschaf van een nieuwe (bestel)auto als over een heroverweging van uw hypotheek of verzekeringsportefeuille gaan. Controleren van belastingaanslagen, beantwoording van vragenbrieven van de fiscus en begeleiding bij een belastingcontrole vallen onder onze dagelijkse werkzaamheden. Wij blijven vaktechnisch up to date door continu informatievoorziening alsmede permanente educatie en collegiaal vaktechnisch overleg. Fer Bongaerts is tevens lid van het Register Belastingadviseurs waardoor kwaliteit geborgd wordt.